3. Проблеми етнічної самоідентифікації в українській діаспорі

© МИКОЛА МАХНІЙ ЕТНОЕВОЛЮЦІЯ: Науково-пізнавальні нариси. — К.: Blox.ua, 2010

3. Проблеми етнічної самоідентифікації в українській діаспорі

Тривалий розвиток українців, як бездержавного народу, справді сформував у них інше, ніж у давно одержавлених націй, ставлення до явища державності. Оскільки Українська держава не існувала як даність, як необхідний та звичний атрибут життєдіяльності етносу, феномен державності став однією з найвищих соціокультурних цінностей, метою, на реалізацію якої були націлені зусилля політично активної частини етносу, в тому числі й діаспорної. Але досягнення цієї мети не означає зникнення діаспори. Як зазначалося вище, діаспора існує не для країни, з якої вона вийшла, а передусім сама для себе, і сенс свого існування як своєрідного окремого суспільства вона знаходить в самій собі.

Чисельність українців у світі (дані 2001 року)

Україна — 37541693

Росія — 2 942 961

Канада — 1 071 060

Бразилія — 1 016 000

США — 890 000

Казахстан — 547 052

Молдова — 375 000

Білорусь — 248 000

Німеччина — 128 100

Португалія — 66 041

Латвія — 62 000

Румунія — 61350

Словаччина — 55 000

Аргентина — 120 000

Польща  — 40 000

Азербайджан — 30 000

Італія — 15 500

В інших країнах — 200000

Вже не ідея держави, а реальна Українська держава продовжує консолідувати і дає стимули подальшому існуванню діаспори. Необхідним кроком до обопільного взаєморозуміння мало б бути усвідомлення того, що діаспора має свої, відмінні від наших, інтереси, обумовлені її глибокою інтегрованістю в суспільства країн проживання, і що інтереси українців в Україні й українців у діаспорі збігаються внаслідок цього лише частково.

Вже те, що діаспора існує і самим своїм буттям урізноманітнює і збагачує українську присутність у світі, що надає і буде надавати, виходячи зі своєї духовної потреби, своїх почуттів і сентиментів до “старого краю”, посильну допомогу (передусім моральну і політичну) Україні, є надзвичайно цінним. Тому налагодження, розширення і всіляке зміцнення зв’язків з українською діаспорою є не тільки певним моральним обов’язком України як історичної батьківщини всіх зарубіжних українців, але й має також на меті досягнення певних раціональних політичних та економічних цілей. Зокрема, це стосується використання інтелектуального, політичного та економічного потенціалу діаспори для встановлення дружніх і тісних стосунків України з державами проживання зарубіжних українців, посилення ролі, яку відіграє Україна у світовому співтоваристві. У цьому цілком збігаються цивілізаційні інтереси української держави й української діаспори.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*